Fortjener atomkraft en ny chance? - Atomkraftværker fra vugge til grav

Fortjener atomkraft en ny chance? - Atomkraftværker fra vugge til grav

By VUC Syd

  • Release Date : 2016-12-11
  • Genre : Physics
  • FIle Size : 410.91 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Fortjener atomkraft en ny chance? - Atomkraftværker fra vugge til grav Fortjener atomkraft en ny chance? - Atomkraftværker fra vugge til grav har et fysikfagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Fortjener atomkraft en ny chance?
Læseren præsenteres først for et historisk indblik i udviklingen af atommodeller og radioaktivitet. 
Dernæst introduceres kvantemekanikken, så læseren vil være i stand til at benytte kernekort, henfaldsloven samt Einsteins relativitetsteori. 

Læseren trænes i bogen ved hjælp af appen Isotope Browser i brug af kernekort, gennem forsøg i brug af henfaldsloven samt i Einsteins relativitetsteori gennem beregninger af et atomkraftværks effektivitet. I slutningen af bogen inddrages et supplerende perspektiv i fysik omkring teknologi og bæredygtig udvikling. Her bruges redskabet den tredelte bundlinje i et livscyklus perspektiv. 
Den tredelte bundlinje beskæftiger sig med økonomi (økonomiske omkostninger), miljø (ikke genanvendelige omkostninger) samt sociale aspekter (sociale omkostninger fx målt i sygedage). 

Fortjener atomkraft en ny chance? - Atomkraftværker fra vugge til grav kan anvendes til dækning af kernestof i kvantemekanik eventuelt løbende med undervisningen i kvantemekanik eller som afslutning og repetition. Bogen er relevant på alle niveauer i fysik i gymnasiet eller hf.
Bogen kan også anvendes i samfundsfag ved kun at inddrage side 7-10. Omhandlende den tredelte bundlinje ud fra et livscyklusperspektiv.

Grundskolen (8.-10. klassetrin)
Fysik
Færdigheds- og vidensmål:
Natur og miljø
Stof og energi.
Kompetencemål:
Eleven kan designe undersøgelser på bag­ grund af begyndende hypotesedannelse 
Eleven kan designe enkle modeller 
Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser. 

STX, hf og hfe
Fysik A, B og C
Kernestof:
Nyttevirkning
Atomers og atomkerners opbygning
Radioaktivitet, herunder henfaldstyper, aktivitet og henfaldsloven.
I det supplerende stof skal indgå aktuelle eller samfundsrelevante problemstillinger, herunder en belysning af fysiske eller teknologiske aspekter af bæredygtig udvikling.
Almen Voksenuddannelse (AVU)
Naturvidenskab, niveau E
Kernestof:
Energi i samfundet, herunder energikilder og energiforsyning.

Naturvidenskab, niveau D
Kernestof:
Radioaktivitet.

keyboard_arrow_up