Kunstens værksted - bag teknikkerne

Kunstens værksted - bag teknikkerne

By Jytte Isaksen

  • Release Date : 2016-06-02
  • Genre : Arts & Entertainment
  • FIle Size : 741.96 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Kunstens værksted - bag teknikkerne Læseren bliver indført i billedkunstens teknikker, materialer og redskaber – dels som viden i forbindelse med egenproduktioner og dels som redskab til analyse og tolkning af andres kunstværker.   

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer egne værker på både iPad og konkret, er undersøgende, analyserende og opsøgende gennem forskellige opgavetyper med baggrund i bogens anvisninger og eksempler og på den måde skaber sin egen viden om teknikker, materialer og redskaber.

Bogen indeholder opgaver som fx, mindmap, øvelser, billedproduktion i forskelligt materiale eller apps, afprøve redskaber, materialer og nedskrive egne erfaringer. Undervejs uploader læseren billeder på det sociale medie Pinterest.

Læseren kan tilegne sig en grundlæggende kompetence inden for billeddiscipliners teknikker, materialer og redskaber. 
Indholdet lægger op til forståelse af teknikker, skærpe opmærksomheden i forhold til, hvordan værker omkring os er blevet til og blive udfordret i at kunne vurdere et værks teknik, materiale og hvilke redskaber, der er blevet brugt.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, VUC, i tværfaglige forløb i billedkunst, design og innovation.

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Billedkunst
Færdigs- og vidensmål:
Materialer.
Kompetencemål:
Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk.

Stx
Billedkunst, C
Kernestof:
Praktisk og teoretisk arbejde med billeder på flader, skulpturer og installationer samt arkitektur
Praktisk og teoretisk arbejde med kreativitet.
Praktisk og teoretisk arbejde med mindst to forskellige visuelle gengivelsesstrategier, herunder forskellige metoder, hvorpå der kan afbildes eller synliggøres noget.
 
Billedkunst, B
Kernestof:
Praktisk og teoretisk arbejde med billeder på flader, skulpturer og installationer samt arkitektur med vægt på disse mediers udtryks- og meningsbærende muligheder
Praktisk og teoretisk arbejde med mindst fire forskellige gengivelsesstrategier, strategiernes metoder, samt undersøgelse af hvilke overvejelser der kan ligge til grund for disse metoder.

Hf
Billedkunst
Kernestof:
Praktisk og teoretisk arbejde med billeder på flader, skulpturer og installationer samt arkitektur
Praktisk og teoretisk arbejde med mindst to forskellige gengivelsesstrategier, f.eks. forskellige Metoder, hvori der kan afbildes eller synliggøres noget, samt nogle overvejelser bag disse metoder.
Praktisk og teoretisk arbejde med skabende processer.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Billedkunst
Kernestof:
Kendskab til materialer og teknikker.

keyboard_arrow_up