Samarbejdspolitikken - Danmark under besættelsen

Samarbejdspolitikken - Danmark under besættelsen

By Tommy Stave Hansen

  • Release Date : 2015-09-06
  • Genre : History
  • FIle Size : 405.10 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Samarbejdspolitikken - Danmark under besættelsen Umiddelbart efter besættelsen af Danmark den 9. april 1940, indledtes samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt. Dette samarbejde fortsatte til 1943 og var med til at skåne landet og befolkningen for de værste krigshandlinger. Alligevel har samarbejdspolitikken været  omdiskuteret både i samtiden og i eftertiden og har været kritiseret for at være moralsk forkasteligt. Bogen sætter fokus på spørgsmålet om, hvorvidt samarbejdspolitikken var udtryk for landsforræderi.


Gennem arbejdet med bogen opnår læseren historisk indsigt i en periode i dansk historie, som har sat sig dybe spor i den nationale bevidsthed og har haft stor betydning for den danske sikkerheds- og udenrigspolitik i efterkrigstiden. Læseren skal igennem bogen arbejde med forskelligartet kildemateriale og tilhørende opgaver for derigennem at opnå en forståelse af historiske begivenheder og deres betydning. Der vil igennem bogen være fokus på viden, formidlet gennem både tekst og en række interaktive elementer i form af billeder, film og elevaktiverende opgaver. Læseren inddrages aktivt i en bearbejdning af spørgsmålene ved bl.a. at udarbejde videoer i iMovie, lave løbesedler og artikler i Pages.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes på flere forskellige niveauer i undervisningen fra folkeskolens ældste klasser til gymnasiet, hf og VUC, i tværfaglige forløb og projekter relateret til emnet om besættelsestiden i Danmark.


Emneord: VUC Syd - Besættelsestiden, besættelsesmagt, nazisme, samarbejdspolitik, fredsbesættelse, kommunistloven, demokrati.

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (9. - 10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
• Historiske problemstillinger og løsningsforslag
• Kildeanalyse
• Sprog og skriftsprog
• Historiske scenarier
• Konstruktion og historiske fortællinger
• Historisk bevidsthed.

Kompetencemål:
• Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Stx Historie A-niveau
Kernestof:
• Kampen om det gode samfund: ideologiernes kamp.

Hfe Historie B-niveau
Kernestof:
• Dansk historie og identitet
• Ideologiernes kamp i det 20. århundrede
• Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv.

Hf Kultur- og samfundsfagsgruppen
Fagligt indhold:
• Det gode samfund.

Historie
Kernestof:
• Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv
• Ideologiernes kamp i det 20. århundrede
• Dansk historie og identitet.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Historie, Niveau D
Faglige mål:
• Redegøre for væsentlige udviklingslinjer og centrale begivenheder og institutioner i Danmarks historie
• Kan forholde sig kritisk og nuanceret til en historisk fremstilling.
Historie, Niveau D
Kernestof:
• Samfundsstruktur og styreform
• Lokalt, europæisk og globalt perspektiv.

keyboard_arrow_up