Ting og tanker - Danske navneord

Ting og tanker - Danske navneord

By Dorthe Sommer Petersen

  • Release Date : 2015-08-31
  • Genre : Language Studies
  • FIle Size : 196.65 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Ting og tanker - Danske navneord Hvad er forskellen på de konkrete navneord og de abstrakte navneord? Findes der mon nogle regler, når et navneord skal bøjes? Disse to spørgsmål og mange flere er omdrejningspunktet i denne bog, hvor emnet er danske navneord. Det kan være udfordrende at finde den rigtige endelse og form af et navneord samtidig med, at der på dansk er navneord, der ændrer stavemåde, når de bøjes.


Læseren skal selv producere lydfiler og film. Det hele skal samles i en interaktiv bog om emnet. Der er undervejs fokus på at formidle emnet ved hjælp af lyd og film og at træne læserens mundtlighed.


Denne bog er udviklet til at kunne anvendes af elever, der er udfordret i forhold til dét at kunne læse og skrive dansk korrekt. Den kan med fordel bruges i både folkeskolens ældste klasser og i gymnasier, HF og på VUC samt til brugere med dansk som andetsprog.

Emneord: VUC Syd - navneord, ental, flertal, konkrete navneord, abstrakte navneord.

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Dansk
Færdigheds- og vidensmål:
• Korrektur
• Sproglig bevidsthed.
Kompetencemål:
• Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift.
• Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse, formelle og sociale situationer.

Stx, hf og hfe
Dansk
Kernestof:
• Grammatik og stilistik
• Retorisk analyse
• Kommunikationsanalyse.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Dansk, Niveau Basis og G
Kernestof:
• Ord og betydning
• Ordklasser og morfologi.

Dansk, Niveau F
Kernestof:
• Retskrivning og grammatik.

Dansk, Niveau E og D
Kernestof:
• Grammatik og sprogrigtighed.

Dansk som andetsprog, Niveau basis og G
Kernestof:
• Sproglig korrekthed.

Dansk som andetsprog, Niveau E og D
Kernestof:
• Retskrivning, grammatik og syntaks.

Forberedende Voksenuddannelse (FVU)
Trin 1, 2, 3 og 4
Færdighedsområde:
• Stavning
• Skriftlig fremstilling.

keyboard_arrow_up